.:: نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان - اطلاعیه شیوه نامه انتخابات ::.
 
نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  

 • صفحه اصلی
 • معرفی
  • معرفی دستگاه نظارت
  • معرفی هیئت اجرایی
 • معرفی نامزدها
  • معماری
  • شهر سازی
  • عمران عمران
  • تاسیسات مکانیک
  • تاسیسات برق
  • نقشه برداری
  • ترافیک
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • گالری تصاویر
 • تماس با ما

اطلاعیه شیوه نامه انتخابات

[تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۲:۴۸]

ماده ۱_ زمان و مکان تبلیغات
۱_۱_ محدوده زمانی مجاز فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی عضویت در هیئت مدیره، از زمان انتشار فهرست نهایی داوطلبین آغاز و ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رای پایان می یابد.
۱_۲_ سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها با همکاری هیئت اجرایی انتخابات استان ها مکانهای مناسبی را برای الصاق یا ارائه اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی معرفی می نمایند.
ماده ۲_ پایگاه اطلاع رسانی انتخابات
۲_۱_ در هر دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها،  یک پایگاه اطلاع رسانی انتخابات با شکل یکسان در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها، حداکثر یک ماه قبل از انتخابات توسط هیئت اجرایی اجرا  می گردد.
۲_۲_ هیئت اجرایی انتخابات هر استان، اطلاعات نامزدهای انتخاباتی استان را که توسط داوطلبین نگارش و پردازش می گردد حداکثر در ۲ صفحه بر اساس حروف الفبای نام و نام خانوادگی در هر رشته مرتب کرده و در پایگاه اطلاع رسانی انتخابات درج خواهد کرد. مسئولیت صحت اطلاعات را ارائه شده به عهده داوطلبین بوده و هیئت اجرایی انتخابات هر استان بر آن نظارت خواهد کرد.
۲_۳نمونه فوق، واجد اطلاعات زیر خواهد بود:
مشخصات فردی و وضعیت تاهل و فرزندان
_ عکس داوطلب
_ مدارک و رشته تحصیلی و محل اخذ (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا طبق مدرک مستند ارائه شده)
_
سوابق شغلی و مدیریتی ( اعم از علمی، حرفه ای، اجرایی و اجتماعی طبق مدارک مستند ارائه شده)
_
عنوان پایان نامه / پایان نامه های تحصیلی
_ عناوین کتب، مقالات و یا پژوهش های انجام شده و منتشر شده
_ اعلام برنامه، ایده ها و دیدگاه ها در حوزه مهندسی ساختمان و هدف از داوطلبی به صورت مجمل و خلاصه
_ سایر موارد مرتبط.
۲_۴_ همزمان با ایجاد پایگاه اطلاع رسانی انتخابات، نشان آن از طریق ارسال پیامک، آگهی روزنامه و نصب اطلاعیه در دفتر مرکزی سازمان استان و دفاتر نمایندگی به کلیه اعضای سازمان رسانده شود.
۲_۵_ این پایگاه اطلاع رسانی مجاز به تبلیغ علیه هی یک از داوطلبان عضو در هیات  مدیره نمی باشد.
ماده ۳_ امکانات تبلیغاتی
۳_۱_ استفاده از عکس برای تراکت، زندگینامه و بروشور تبلیغاتی بلامانع است.
۳_۲_ نامزد های انتخاباتی می‌توانند به صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
ماده ۴_ فعالیت های جمعی
۴_۱_ داوطلبان می توانند با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی تشکیل داده و با یک نام مشخص فهرست انتخاباتی ارائه دهند.
۴_۲_ تشکل های حرفه ای اعم از انجمن ها و کانون های مهندسی می‌توانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی نموده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند.
۴_۳_ هر یک از تشکلهای حرفه ای یا مهندسی اعم از انجمن ها و کانون های مهندسی و گروه های انتخاباتی موظفند قبل از هر گونه تبلیغ، یک نفر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و فاقد محکومیت انتظامی را اعم از داوطلب یا غیر داوطلب کتبا به عنوان مسئول تبلیغات به هیئت اجرایی معرفی نمایند.
۴_۴_ پس از اعلام رسمی حمایت تشکل ها و گروه ها از یک داوطلب، وی می تواند حمایت آنان را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز درج و منتشر نماید.
۴_۵_ تشکل های با سابقه محکومیت های انتظامی از درجه ۳ به بالا و یا کیفری مدیر یا مدیران آن، مجاز به فعالیت انتخاباتی نیستند.
ماده ۵_ محدودیت های تبلیغاتی
۵_۱_ اعضای هیات های اجرایی و نظارت و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها حق هیچگونه اقدامی جهت تبلیغات و یا معرفی کاندیداها به غیر از مواردی که در مواد یک، دو، سه و چهار مشخص شده، نمیباشند.
۵_۲_ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از زمان مجاز بودن تبلیغات از طریق مراجع رسمی و دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی استان،  کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و موسسات که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند، غیر مجاز است. همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به دستگاه های فوق الذکر جایز نبوده و در صورت احراز انتساب آن به داوطلب، تخلف محسوب خواهد شد.
۵_۳_ سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مجاز به انتشار هیچ‌گونه مطلب، یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخاباتی در دوره تبلیغات نمی باشند لیکن  اطلاع رسانی گسترده در خصوص انتخابات یا حفظ بی‌طرفی در نشریات مربوط بلامانع است.
۵_۴_ اعضای هیئت های اجرایی و نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند.
۵_۵_ انتشار هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دست اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تخلف بوده و از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.
۵_۶_ داوطلبان انتخابات و هواداران آنها به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها می‌تواند شایستگی های خود یاد داوطلب مرد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبان انتخاباتی غیر مجاز بوده و موجب پیگرد قانونی از مراجع ذی صلاح خواهد بود.
۵_۷_ هرگونه اقدام برای اخذیا اعطای خارج از شیون مهندسی ممنوع است و مرتکبان طبق  بند «ج» ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مواجه با لغو دایم پروانه اشتغال و در مورد اعضای فاقد پروانه اشتغال بر اساس بند «پ» ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی باعث سلب عضویت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواهند شد.
۵_۸_ هرگونه آگهی و اقلام تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ زیز نظر هیئت اجرایی جمع‌آوری گردد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعت رای گیری نیز محل اخذ رای عاری از هر گونه اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد .
۵_۹_ هر گونه تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ممنوع بوده و هیات اجرایی موظف است از طریق نیروی انتظامی نسبت به برخورد با متخلفان و صورت جلسه نمودن موارد یاد شده و ارجاع آن به هیئت نظارت استان اقدام نماید.
۵_۱۰_ سو استفاده از نام و نشان سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و سایر سازمان ها و ارگان های دولتی برای درج در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
۵_۱۱استفاده از عناوین علمی بدون مدرک تحصیلی مربوط مجاز نمی باشد.
۵_۱۲_ رعایت مفاد اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص پرهیز «شرکت کنندگان در انتخابات از هر گونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری، مجازی و مخابراتی الزامی بوده و عدم رعایت آن می‌تواند موجب اعمال بند«ج» ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گردیده و به ابطال دائم پروانه اشتغال به کار منجر شود».


ماده ۶_ مسئولیت‌ها
۶_۱_ مسئولیت حسن اجرای مفاد این شیوه‌نامه به عهده هیئت اجرایی و نظارت  بر آن بر عهده دستگاه نظارت استان است.
۶_۲_ در صورت تخلف داوطلبین یا اشخاص معرفی شده توسط ایشان در گروه های انتخاباتی، متخلفین به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
این شیوه نامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸  در ۶ ماده در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و جلسه هیئت رئیسه شورای مرکزی مورخ و ۱۳۹۴/۰۶/۲۳  تصویب گردید و با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مفاد آن برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، کلیه اعضای سازمان های مذکور، هیئت‌های اجرایی انتخابات و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها (هیئت نظارت استان ها) و سایر دست‌اندرکاران انتخابات لازم الاجرا است.

 


آدرس : اصفهان چهارراه فرایبورگ اداره امور مسکن و شهر سازی طبقه بالای نماز خانه

تلفن : 36700663-031

همراه : 09058529226

حقوق کپی برداری برای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان محفوظ می باشد .